CTO

Wij willen u graag zo goed mogelijk behulpzaam zijn. Daarom stellen wij het op prijs om te weten hoe u ons kantoor en de dienstverlening van uw advocaat ervaart. Wij vragen u daarom de volgende vragen te beantwoorden.

U kunt bij elke vraag door middel van aankruisen uw waardering aangeven, variërend van zeer ontevreden tot zeer tevreden. Indien u over een bepaald onderwerp geen oordeel heeft, dan kunt u de vraag overslaan. Bij de open vragen kunt u uw eventuele suggesties voor verbetering invullen.

Wat is uw oordeel over:

Waardering: Zeer on-tevreden On-tevreden Tevreden Zeer tevreden
1. Het optreden van de telefoniste *
2. De bereikbaarheid van de advocaat/secretaresse *
3. Het optreden van de advocaat/secretaresse *
4. De informatieverstrekking vooraf over kosten *
5. De informatieverstrekking over uw zaak *
6. De uitleg gegeven door de advocaat *
7. De betrokkenheid van de advocaat *
8. De specificatie van de kosten in de nota *
9. De snelheid waarmee uw zaak is behandeld *
10. De cliëntvriendelijkheid van ons kantoor *
11. Het voldoen aan gemaakte afspraken en beloften *
12. De dienstverlening van ons kantoor in het algemeen *
         
13. Als u over één of meerdere onderwerpen niet geheel tevreden was, dan kunt u hieronder de redenen vermelden of een toelichting geven:

14. Hoe bent u bij ons kantoor terechtgekomen?

15. Denkt u ons kantoor indien nodig weer in te schakelen? * ja nee weet niet
16. Denkt u ons kantoor aan anderen in de toekomst aan te bevelen? * ja nee weet niet
17. Hieronder kunt u suggesties voor verbetering of overige opmerkingen geven:

Indien u geen bezwaar heeft tegen nader contact naar aanleiding van deze enquête, dan kunt u hieronder uw naam en telefoonnummer vermelden:
Bezoekadres:
Zandvoorterweg 60
2111 GX Aerdenhout
tel: (023) 524 84 12
email: info@kochheim.nl